หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล ไชโย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
..............................
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
   
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในกรณีฉุกเฉินหรือจากสาธารณภัยต่าง ๆ
   
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
   
การส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
   
การส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันรักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
   
การส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บำบัด รักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
   
การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา สวัสดิการ การกีฬานันทนาการ ให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
   
การส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถาน และกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
 
 
   
การพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะ ให้แก่ประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
การพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
   
การพัฒนาและปรับปรุงตลาด สถานที่จำหน่ายสินค้า
 
 
 
 
 
   
การพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
   
การพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลอง คลองระบายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699008 ต่อ 201