หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล ไชโย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
..............................
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 


 
-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
โทร : -
 


 
นางศุภาธนิษฐ์ แสงทอง
รองปลัดเทศบาลตำบลไชโย
โทร : 035-699008 ต่อ 20ุ6


 
นางสาวเสาวลักษณ์ ชมชื่น
รองปลัดเทศบาลตำบลไชโย
โทร : 035-699008 ต่อ 206
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาวสุมามาลย์ ผ่องกาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 035-699008 ต่อ 202
 


 
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 
-ว่าง-นายกนกศักดิ์ พรหมเมศร์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 035-699008 ต่อ 203


นายประสิทธิ์ แฉล้มวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน
โทร : 035-699119


นางภัททิยา วงศ์ศิริพงศ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 035-699008 ต่อ 105


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : -


นางสาวทิพยสุดา เหมือนทิพย์
นักทรัพยากรบุคคล


นายธีระยุทธ สิมาฉายา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
โทร : 035-699119


นางสาวกชพรรณ ศุขพงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 035-699008 ต่อ 201


นางสาวศิริพร แย้มสรวล
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 035-699008 ต่อ 201


นางณัฐกฤตา เกิดอนันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
โทร : 035-699008 ต่อ 105


นายเอนก เจียมอยู่
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 035-699008 ต่อ 201


นายพนัส เพชรเทศ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 035699008 ต่อ 201


นายไพรัตน์ ทัศนุรักษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 035-699119


นายเลอศักดิ์ เกษมเสถียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 035-699119


นายจุมพล สิงห์ทอง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119


นายปรีชา ทองอ่อน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119


นายภาคภูมิ สุขเพ็ชร
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119


นายชำนาญ นิทรัพย์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119


นายศักดา หวังใจ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119


นายชัยทัต นิลประดิฐ์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119


นายกล้า กันวิชา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119


นายนิยม เนียมรุ่งเรือง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119


นายธรรมนูญ โพธิ์แก้ว
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035699119


นายไซนา พาลีบัตร
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035699119


นายเดชาธร ประสาทสุข
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035699119


นายวิศรุต ปุ่นสกุล
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035699119
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699008 ต่อ 201