หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล ไชโย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
..............................
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 
 
นางสาวจิราวรรณ ภูศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวสุมามาลย์ ผ่องกาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 035-699008 ต่อ 202
 
สำนักปลัด
 
-ว่าง-
 
นายกนกศักดิ์ พรหมเมศร์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 035-699008 ต่อ 203
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน
นางภัททิยา วงศ์ศิริพงศ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 035-699008 ต่อ 105
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : -
นางสาวทิพยสุดา เหมือนทิพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายธีระยุทธ สิมาฉายา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
โทร : 035-699119
นางสาวกชพรรณ ศุขพงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 035-699008 ต่อ 201
นางสาวศิริพร แย้มสรวล
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 035-699008 ต่อ 201
นางสาวกัสมา หนุมาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035-699008 ต่อ 201
นางสาวจีระวรรณ พานทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
035699008 ต่อ 105
นายเอนก เจียมอยู่
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 035-699008 ต่อ 201
นายพนัส เพชรเทศ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 035699008 ต่อ 201
นายไพรัตน์ ทัศนุรักษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 035-699119
นายเลอศักดิ์ เกษมเสถียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 035-699119
นายจุมพล สิงห์ทอง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119
นายปรีชา ทองอ่อน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119
นายภาคภูมิ สุขเพ็ชร
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119
นายชำนาญ นิทรัพย์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119
นายศักดา หวังใจ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119
นายชัยทัต นิลประดิฐ์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119
นายกล้า กันวิชา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119
นายนิยม เนียมรุ่งเรือง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035-699119
นายธรรมนูญ โพธิ์แก้ว
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035699119
นายไซนา พาลีบัตร
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035699119
นายเดชาธร ประสาทสุข
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035699119
นายวิศรุต ปุ่นสกุล
พนักงานดับเพลิง
โทร : 035699119
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699008 ต่อ 201