หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ร.ต.อุดม วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชโย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของเทศบาลตำบลไชโย ตามประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลไชโย ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชโย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของเทศบาลตำบลไชโย ตามประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลไชโย [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 91  
 
รายงานผลการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชโย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 104  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
แผนการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลไชโย [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)  
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699008 ต่อ 201