หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไชโย [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไชโย [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการการตามแผนการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง แนวทางในการจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลไชโย [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลไชโย [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)  
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699008 ต่อ 201