หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
นายอุดม นวมจิตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
มาตราฐานส่งเสริมศาสนา [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
มาตรฐานสะพาน [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
มาตรฐานการบริการสาธารณะ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)  
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699-008