หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
นายอุดม นวมจิตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวตะพาน   รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2562   27 ธ.ค. 2573 59
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เกษไชโย   การป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา   25 ก.ย. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บางจัก   โครงการทำวุ้นแฟนซีโดยสภาเด็กและเยาวชนอบต.บางจัก   25 ก.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางจัก   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง   25 ก.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.เกษไชโย   ท่านนายกและปลัดออกแจกเบี้ยยังชีพคนชราและเบี้ยคนพิการด้วยตัวเอง   25 ก.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เกษไชโย   การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙)   24 ก.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เกษไชโย   การเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย   24 ก.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เกษไชโย   โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด   24 ก.ย. 2563 5
ข่าวกิจกรรม ทต.เกษไชโย   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณโรงพยาบาลไชโย    24 ก.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์   ขออภัยในความไม่สะดวก \"ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวง ตอนลาดตาล-วิเศษชัยชาญ   24 ก.ย. 2563 125
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 424
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699-008