หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
นายอุดม นวมจิตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวตะพาน   รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2562   27 ธ.ค. 2573 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2563   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจักเรื่องกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   2 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โผงเผง   รายละเอียดแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน2562   2 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โผงเผง   รายละเอียดแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน2561   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   ประการเจตจำนงของผู้บริหารในการต้อต้านการทุจริต   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   นโยนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   2 ก.ค. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 395
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699-008