หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
นายอุดม นวมจิตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง งดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์   30 มิ.ย. 2563 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม  27 พ.ค. 2563 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่องประกาศแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  27 มี.ค. 2563 200
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชโย  27 ม.ค. 2563 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  12 ก.พ. 2562 154
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  12 ก.พ. 2562 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลสำหรับประชาชน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  31 ม.ค. 2562 237
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒  31 ม.ค. 2562 253
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนการงานที่เป็นส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต  4 ธ.ค. 2561 156
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  30 พ.ย. 2561 928
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699-008