หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 

 
📢📢ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชโย ขอประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  
 

📢📢ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชโย ขอประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  มีสีแตกต่างกัน และกำหนดให้เป็นสีเดียวกันทุกภาค ดังนี้
💥บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สีชมพู
💥บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  สีม่วง
📌📌เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.- 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ  
✨เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส✨

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2564 เวลา 11.19 น. โดย คุณ ศิริพร แย้มสรวล

ผู้เข้าชม 270 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699008 ต่อ 201