หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
นายอุดม นวมจิตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 


นายเรวัชต์ บุตรจินดา
ประธานสภาเทศบาล
 


นางพิมลรัตน์ ศุขพงษ์
รองประธานสภาเทศบาล


ว่าที่ ร.ต. อุดม วงษ์ศิลป์
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายพัฒน์พงษ์ พูลเกษม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายชัยพร หวังสะแล่ะฮ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสะอรัด พลอยดี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายยูนุช หวังสะแล่ะฮ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายชณพัฒน์ งามรุ่งโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพิเชษฐ ดำคราม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมคิด พงศ์วัฒนโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวต๋อย ขำปรางค์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญชู มุขโต
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699-008