หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 


นายเรวัชต์ บุตรจินดา
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 081-5860550
 


นายพิเชษฐ ดำคราม
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 082-3571786


ว่าที่ ร.ต. อุดม วงษ์ศิลป์
เลขานุการสภาฯ
โทร : 035-699008 ต่อ 204
 
 


นายอุกฤษณ์ รอดฉัยยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชโย
โทร : 080-3549659


นางพิมลรัตน์ ศุขพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชโย
โทร : 081-9145275


นายยูนุช หวังสะแล่ะฮ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชโย
โทร : 087-2004026


นายสมคิด พงศ์วัฒนโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชโย
โทร : 081-5514820


นายพัฒน์พงษ์ พูลเกษม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชโย
โทร : 086-0993648


นายศิริเทพ นวมจิตร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชโย
โทร : 098-9922293


นายอวยชัย เหมาะราษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชโย
โทร : 064-4746165


นายสะอรัด พลอยดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชโย
โทร : 090-9353594


นายชณพัฒน์ งามรุ่งโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชโย
โทร : 081-7006001
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699-008