หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล ไชโย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
..............................
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ไชโย จ.อ่างทอง ค่ะ สามารถติดตามข่าวสารอีกหนึ่งช่องทางได้ที่ facebook เทศบาลตำบลไชโย https://www.facebook.com/Chaiyo.District.Municipality "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม&
วัดมหานาม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
 
     
 
ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี2568 ที่มายืนยันสิทธิ์เดือนตุลา [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลไชโย พ.ศ. [ 17 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่ [ 7 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 132 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ตามระเบีย [ 31 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 61 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบ [ 30 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 153 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลไชโย พ.ศ.2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 63 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก [ 25 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 130 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือ [ 17 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
เทศบาลตำบลไชโยป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 10 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 71 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ [ 2 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 157 
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้มีรายได้น้อยในอัตรา 100 บาทต่อเดื [ 5 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 65 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแแซมพื้นอาคารสำนัก [ 28 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 64 
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแแซมพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล [ 28 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 61 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมส [ 22 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 69 
 
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ การประชุมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเท [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
 
อท 0023.3/ว 4310 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ., ทน., ทม.) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
อท 0023.5/ว 4760 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 26 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4739 เร่งรัดติดตามการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 36 วัน)  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3833 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 19 ต.ค. 2566 ]  
ว 3831 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3703 แผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย  [ 11 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/4600 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/4601 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3650 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4557 การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4546 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดใช้เป็นเครื่องมือในกรปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/8227 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4540 การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4549 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนับข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ/หรือข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน  [ 3 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)  [ 29 ก.ย. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3560 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)  [ 29 ก.ย. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3494 ขอขอบคุณ การจัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)  [ 26 ก.ย. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4470 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3473 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3474 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ของจังหวัดอ่างทอง (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
     
 
 
 
 
 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลไชโย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
 
สอบถามเกี่ยวกับการหนีทหาร (2 ธ.ค. 2566)    อ่าน 4417  ตอบ 12  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (29 พ.ย. 2566)    อ่าน 8  ตอบ 0  
จำหน่ายน็อตสกรู (24 ก.ค. 2566)    อ่าน 53  ตอบ 0  
เลิฟซี ทราเวล (18 ก.ค. 2566)    อ่าน 53  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ส.ค. 2565)    อ่าน 3336  ตอบ 16  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 333  ตอบ 1  
ใครเคยสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว บ้างค (26 ธ.ค. 2564)    อ่าน 1445  ตอบ 1  
สอบถามช่องทางชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (31 พ.ค. 2564)    อ่าน 545  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องการขยายถนนเรียบคลอง ต.จรเข้ร้อง (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 2168  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่ง ผอ.กองช่างว่างมั๊ยคะ (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 1467  ตอบ 0  
อบรมการออกแบบและติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (5 ม.ค. 2560)    อ่าน 3600  ตอบ 0  
เรียน ผอ กองการศึกษา (6 ก.ย. 2559)    อ่าน 1543  ตอบ 2  
 
 
 
otop
ผลิตภัณฑ์
หัวโขน
otop
ผลิตภัณฑ์
จักสานผักตบชวา บ้านมหานาม
otop
ผลิตภัณฑ์
น้ำส้มควันไม้

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว5095  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กศ. มท 0816.3/ว5098 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งเวียนรายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 กสธ. มท 0819.3/ว5097  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ สน.คท. มท 0808.3/ว5101 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอรับการสนับสนุนจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมืองและจัดทำหลักหมุดกรมโยธาธิการและผังเมืองระดับอำเภอ กพส. มท 0810.3/ว5081  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2555
 
E-Service
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699008 ต่อ 201
 
เทศบาลตำบลไชโย