หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล ไชโย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
..............................
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ไชโย จ.อ่างทอง ค่ะ สามารถติดตามข่าวสารอีกหนึ่งช่องทางได้ที่ facebook เทศบาลตำบลไชโย https://www.facebook.com/Chaiyo.District.Municipality "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม&
วัดมหานาม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
 
     
 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 18 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและคืนผิวจรา [ 21 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 32 
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ [ 21 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 31 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบแ [ 21 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 29 
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 21 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 125 
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลไช [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 54 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปร [ 14 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 108 
ระกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่องบัญชีรายยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบ [ 14 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 93 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่องบัญชีรายยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ป [ 14 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 97 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่องบัญชีรายยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีง [ 14 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 102 
ระกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ [ 14 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 97 
หลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 98 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง กำหนกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการดำเนินการเสร [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 105 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดื [ 12 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 148 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีปร [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 152 
 
อบต.หัวตะพาน พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.โผงเผง ระเบียบและกติกาการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์และใบสมัคร ประ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
 
อท 0023.2/ว541 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 10 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.4/409 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น (เรียนท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.4/ว410 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น (เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง)  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 493 การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.2/ว484 ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.4/398 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.2/ว469 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.4/ว472 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.2/ว478 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ที่ อท 0023.6/ว 389 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.2/ว372 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.2/1075 การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.6/ว458 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.6/ว467 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1). (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
อท0023.6/ว367 แจ้ง อปท. ตรวจสอบข้อมูลรายเดือน (ถังขยะเปียก) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.4/318 เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2 และเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง) (ทถอ.) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.2/ว415 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.4/ว317 เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2 และเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.6/ว405 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  [ 31 ม.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.6/ว 632 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
     
 
 
 
 
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลไชโย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
 
สอบถามเกี่ยวกับการหนีทหาร (24 ก.พ. 2566)    อ่าน 723  ตอบ 2  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ส.ค. 2565)    อ่าน 3120  ตอบ 16  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 217  ตอบ 1  
ใครเคยสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว บ้างค (26 ธ.ค. 2564)    อ่าน 1301  ตอบ 1  
สอบถามช่องทางชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (31 พ.ค. 2564)    อ่าน 421  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องการขยายถนนเรียบคลอง ต.จรเข้ร้อง (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 2033  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่ง ผอ.กองช่างว่างมั๊ยคะ (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 1284  ตอบ 0  
อบรมการออกแบบและติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (5 ม.ค. 2560)    อ่าน 3460  ตอบ 0  
เรียน ผอ กองการศึกษา (6 ก.ย. 2559)    อ่าน 1431  ตอบ 2  
 
 
 
otop
ผลิตภัณฑ์
หัวโขน
otop
ผลิตภัณฑ์
จักสานผักตบชวา บ้านมหานาม
otop
ผลิตภัณฑ์
น้ำส้มควันไม้

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1217  [ 21 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1214  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.2/ว1176 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1197 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1203  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1202  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1201  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1200  [ 20 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1192  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) สน.คท. มท 0808.3/ว1128  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1194  [ 20 มี.ค. 2566 ]
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) กสธ. มท 0819.3/ว1193  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1177  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ กสว. มท 0820.2/ว1170 บัญชีแนบ  [ 20 มี.ค. 2566 ]
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2555
 
E-Service
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699008 ต่อ 201
 
เทศบาลตำบลไชโย