หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
นายอุดม นวมจิตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ไชโย จ.อ่างทอง ค่ะ สามารถติดตามข่าวสารอีกหนึ่งช่องทางได้ที่ facebook เทศบาลตำบลไชโย https://www.facebook.com/Chaiyo.District.Municipality "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม&

วัดมหานาม  

มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี  
 
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลไชย [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลหลั [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 
(ร่าง)ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บ [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกิจการประปา [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง จ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบ [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง คืนหลักประกันสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเส [ 18 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีปร [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ด้วย [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรี [ 2 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป [ 30 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
 
ทต.บางจัก ประกาศเทศบาลตำบลบางจัก รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจัก [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางจัก ประกาศเทศบาลตำบลบางจัก รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจัก [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
 
เอกสารประกอบวาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]   
อท 0023.5 ว 3725 การพิจารณางานประเพณี ให้เป็นงานประเพณีของท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2562 ]   
อท 0023.3/ว 2283 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]   
1-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ [ 17 พ.ค. 2562 ]   
2-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ [ 17 พ.ค. 2562 ]   
3-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ [ 17 พ.ค. 2562 ]   
อท 0017.3/ว 2031 1-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]   
อท 0017.3/ว 2031 2-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]   
การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]   
2-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]   
3-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]   
1-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]   
2-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]   
1-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
2-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
1-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]   
2-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]   
3-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]   
4-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]   
5-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]   
     
 
 
 
 
 
 


ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e [ 21 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลไชโย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
 
สอบถามเรื่องการขยายถนนเรียบคลอง ต.จรเข้ร้อง (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 1353  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่ง ผอ.กองช่างว่างมั๊ยคะ (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 572  ตอบ 0  
อบรมการออกแบบและติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (5 ม.ค. 2560)    อ่าน 1364  ตอบ 0  
 
 
 

หัวโขน

จักสานผักตบชวา บ้านมหานาม

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว509 [รายชื่อเก่าฯ] [รายชื่อใหม่ฯ] [บัญชีสรุปราย อปท.]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว484  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1066  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว480 [รายชื่อฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) กศ. มท 0816.3/ว502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว467  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว498  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0147  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว499 [แบบสำรวจฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำและแจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั่วคราว) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว494 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" รุ่นที่ 1-15 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว465  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว464  [ 18 ก.พ. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว482 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว481 [ระเบียบฯ] [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2555
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699-008