หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2564 (เล่มจริง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-6384 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) วันที่ 1 - 31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างล้างบ่อระบบผลิตน้ำประปาเทศบาล หมู่ที่ 6 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในการป้องกัน บรรเทาแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากภาวะน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลตำบลไชโย ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในการป้องกัน บรรเทาแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากภาวะน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลตำบลไชโย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างรถบรรทุกหกล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน แบบกระบะเทท้าย เพื่อใช้ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลไชโย ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]จ้างรถบรรทุกหกล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน แบบกระบะเทท้าย เพื่อใช้ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลไชโย ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699008 ต่อ 201