หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล ไชโย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
..............................
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
   
บ้านไชโยสันนิษฐานว่าอาจตั้งขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2128 ในคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จ พระเอกาทศรถ ได้กรีธาทัพไปรบกับทัพของพระเจ้า เชียงใหม่ ในบริเวณที่เป็นอำเภอไชโยในปัจจุบัน ซึ่งจาก ประวัติศาสตร์ปรากฏว่ามีเพียงชื่อ"บ้านชะไว" และ "บ้านสระเกษ" เท่านั้น พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) สันนิษฐานว่า บ้านไชโยตั้งขึ้น หลัง เสร็จสิ้นสงครามดังกล่าว และเพราะเหตุที่ชนะทัพ พระเจ้าเชียงใหม่จึงได้ชื่อว่า "บ้านไชโย"
 
สุขาภิบาลจรเข้ร้อง ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2499 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาลจรเข้ร้องมาเป็นเทศบาลตำบลจรเข้ร้อง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และต่อมา ได้มีการ ประชาคมเปลี่ยนชื่อเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนด ไว้ และได้มีประกาศจากกระทรวงมหาดไทย ใ ห้เปลี่ยน ชื่อจาก “ เทศบาลตำบลจรเข้ร้อง ” เป็น “ เทศบาลตำบล ไชโย ” เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550
 
เทศบาลตำบลไชโย ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล 11 หมู่ที่ 1 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองอยู่ห่างจาก จังหวัดอ่างทอง ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร มีพื้นที่ รับผิดชอบประมาณ 53.56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,475 ไร่
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด จังหวัดอ่างทอง
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
 
 
   
 
 
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699008 ต่อ 201