หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2561 (ติดตามประเมินผลฯ รอบที่ 2) [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 112  
 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ติดตามประเมินผลฯ รอบที่ 1) [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 100  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557 [ 17 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 149  
 
แบบรายงานข้อมลสถิติการคลังท้องถินประจำปี งบประมาณ 2556 [ 22 ก.ค. 2557 ]  อ่าน : 194  
 
  (1)  
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699-008